Om Gigafib

Gigafib Holding AS eies i dag av kommunene Tønsberg, Færder, Sandefjord, Horten og Holmestrand samt Universitetet i Sørøst-Norge og Studentskipnaden. Selskapet ble stiftet 31. mars 2003. Gigafib har pr. idag et fibernett på ca. 400 kilometer fra Larvik i sør til Sande i nord.

Over 320 offentlige kunder er knyttet til fibernettet. Selskapet leverer tjenester til det offentlige i tillegg til bedrifter og private.

Offentlige kunder

omsoss-nytt

Gigafib tilbyr i dag et topp moderne fibernett til rådhus, bibliotek, skoler, barnehager, institusjoner, offentlige kontorer, universiteter og studentskipnader.

Gjennom selskapet har det åpnet seg opp mange nye muligheter for kommunene som er koblet til Gigafibnettet. I et fibernett kan det sendes enorme mengder informasjon, noe som åpner for større samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Gigafib har etablert flere drifts- og innholdstjenester som tilbys våre kunder og eiere.

Private kunder

omsoss-nytt2

Gigafib tilbyr også tjenester i bedrifts- og privatmarkedet. Ta kontakt med oss for å se om vi har fiber i ditt område.

Private har også glede av den raske og stabile driften Gigafib tilbyr utdanningsinstitusjoner, bibliotek, museer m.m.

Kort om optisk fiber

fiber

Enkelt sagt er det snakk om hårtynne fibertråder som hver for seg formidler lys som inneholder digital informasjon. Signalene går derfor nær lysets hastighet. En bunt med fibertråder utgjør en fiberkabel.

En fiberkabel er i stand til å takle nesten ubegrenset hastighet. Fiberoptikk et et optisk system der lys ledes igjennom en fiberoptisk kabel hvor kjernen er laget av meget rent glass eller plast.

Denne tråden kan være fra flere millimeter i diameter og ned til et hårstrås tykkelse. Gigafibs fibernett gir derfor datakommunikasjon med lysets hastighet!

1997

I 1997 gikk syv kommuner sammen om et strategisk og praktisk samarbeid (7K), ble 9K i 2001.

2003

Det interkommunale samarbeidet i 9K (12K fra 2005)  førte til etablering av Gigafib Holding AS.

2007

I 2007 vedtok eierne en strategi for å leie ut overskuddskapasitet i nettet. Avtale ble inngått med Los Bynett fra Agder Energi (nå eid av Telenor).

2010

Gigafib etablerer tjenestenett (V-MAN) i samarbeid med eierkommunene.

2013

I 2013 etableres felles topp-domene og Exchange løsning i samarbeid med eierkommunene.

2014

Tjøme og Andebu etablerer ny skoleløsning i samarbeid med Gigafib. Det etableres felles trådløst m/gjestenett i samarbeid med eierkommunene.

2016

Gigafib leverer lineær TV i det offentlige markedet.

2017

Sandefjord kommune blir medeier i Gigafib.

Styre og ledelse i Gigafib Holding AS
Heine Wang

Heine Wang

Styreleder
Birgitte Sten

Birgitte Sten

Styremedlem
Janne Stenehjem

Janne Stenehjem

Styremedlem
Rune Aune

Rune Aune

Styremedlem
Rune Holum

Rune Holum

Daglig leder
Anne Marie Indseth

Anne Marie Indseth

Styremedlem