Offentlig

Offentlig

Gigafib er den digitale møteplassen for kommuner og offentlige virksomheter i Vestfold. Over 400 offentlige kunder er knyttet til fibernettet, og det øker stadig.

Topp moderne fibernett

Gigafib tilbyr i dag et topp moderne fibernett til rådhus, bibliotek, skoler, barnehager, institusjoner, offentlige kontorer, universiteter og studentskipnader. Vi har idag ca. 450 kilometer fibernett, fra Larvik i sør til Sande i Nord.

Stordriftsfordeler og samarbeid

Lynraskt fibernett kombinert med effektiv tjenesteproduksjon gir stordriftsfordeler over kommunegrensene. Det kan sendes enorme mengder informasjon i et fibernett, noe som åpner for større samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Produkter og tjenester for det offentlige

  • Infrastruktur basert på fibernett
  • Nettverksdrift, herunder tjenestenett, sikkerhet og wireless
  • Produksjon av fellestjenester
  • Utvikler og fasilitator av nye tjenester basert på IT
  • Kompetanseutvikling innen IT og effektiv utnyttelse av kapasitet innen IT-området
  • Pådriver for mer kostnadseffektiv IT-Drift på tvers av kommunene

Gigafib eies i dag av

Andre offentlige kunder