Næringsbygg

Næringsbygg

Godt internett er i dag like viktig som vann og strøm for de fleste bedrifter. Unngå at internett blir en flaskehals for dine leietakere. Vi bistår gjerne med prosjektering av fiber til ditt næringsbygg.

Fleksible finansieringsformer

Utbyggingskostnaden for fiber kan være høy. Vi har fleksible finansieringsmodeller som gjør at prosjektet kan realiseres på en gunstig måte for alle parter.

Forskjellig behov

Bedrifter har forskjellig behov for kapasitet og tjenster på sitt bredbånd. Med fiber fra oss blir alles ønsker oppfylt.

Lav terskel for utbygging

Som en liten lokal leverandør har vi økt mulighet for utbygging av fiber i områder som ikke er aktuelle for de større leverandørene.

Kontakt oss