Produkter og tjenester

I det offentlige markedet leverer Gigafib:
  • Infrastruktur basert på fibernett
  • Nettverksdrift, herunder tjenestenett, sikkerhet og Wireless
  • Produksjon av fellestjenester
  • Utvikler og fasilitator av nye tjenester basert på IT
  • Kompetanseutvikling innen IT og effektiv utnyttelse av kapasitet innen IT-området
  • Pådriver for mer kostnadseffektiv IT-drift på tvers av kommunene
Til næringsliv og private leverer Gigafib:
  • Standard internett
  • Logisk bedriftsnett
  • Fibernett